En uygun konut kredisi için bankaları karşılaştırın, kazançlı çıkın!

Piyasa Raporları

“Konutkredisi.com.tr tarafından 3 ayda bir hazırlanıp Türkiye’deki konut kredisi piyasasının nabzını tutan Konut Kredisi Piyasasına Bakış raporunun tüm sayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Konut Kredisi Piyasasına Bakış raporu Ekim 2013’te yayımlanacaktır.”

Konut Kredisi Piyasasına Bakış - 2013 2. ÇeyrekRaporu indirmek için tıklayınız Pdf
  Öne Çıkan Başlıklar
 1. 2013’ün ilk yarısında önemli ölçüde düşen konut kredisi faizleri, Haziran ayında Amerikan Merkez Bankası (FED)’nın parasal genişlemeyi sonlandıracağına ilişkin açıklamaları sonrası hızlı bir yükselişe geçerek yeniden senelik %10 seviyesine yaklaştı.
 2. Konut kredilerinin yıllık büyüme oranı Haziran sonu itibariyle %30’u yakalamıştır. Ancak GSYH’nin %6,4’ü seviyesine gelen konut kredileri hacmi hala Avrupa ortalamasına göre 8 kat küçüktür.
 3. Katılım bankaları, özel bankalar ve kamu bankalarına göre son 1 yılda 2 kat daha hızlı büyümüştür.
 4. 40 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut değerinin yaklaşık %10 arttığı görülmektedir.
 5. Eğitim düzeyi lisans ve üzeri olan kişilerin satın almak istedikleri ev değeri ortalamaya göre %25 daha yüksektir. 2013’de faizlerdeki düşüş geliri daha düşük kişilere de kredi ile ev sahibi olma yolunu açmış, bu sayede eğitimi ilköğretim seviyesinde olanların talepteki payı artmıştır.
 6. Düşen faizlerin etkisiyle 2013 başından beri yükselişte olan Tüketici Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayında faiz artışlarının etkisiyle %4 düşmüştür. Satıcıların talep ettikleri fiyatla tüketicinin ödemek istediği fiyat arasındaki makasın açılması konut satışlarında düşüş beklentisine yol açmaktadır.
 7. Son bir senenin konut kredisi taleplerinin 4’de 3’ünü 150 bin TL altındaki konutlar için olan talep oluşturmuştur.
 8. 2013 2. Çeyreğinde refinansman talebi 1. çeyreğe göre %65 artış gösterirken, faiz oranlarının tarihi dip seviyelere ulaştığı Mayıs ayında her 3 kredi başvurusunda 1’i yapılandırma için gerçekleşmiştir.

Konut Kredisi Piyasasına Bakış - 2013 1. ÇeyrekRaporu indirmek için tıklayınız Pdf
  Öne Çıkan Başlıklar
 1. T.C. Merkez Bankası, güçlü uluslararası sermaye akımları ışığında kısa vadeli faiz oranlarını düşürmeye devam etmiştir. Para politikasındaki gevşeme, bireysel kredi faiz oranlarında düşüş olarak kendisini göstermiştir. Yıllık konut kredisi faizi ilk kez %8 - 8.5 aralığına inmiştir.
 2. Konut kredilerinin yıllık büyüme oranı %20’yi aşmıştır (ilk çeyrek ortalaması %28). Ancak alınan tedbirler sayesinde bireysel kredilerin takibe dönüşüm oranlarındaki genel düşüş trendi devam etmektedir. Türk bankacılık sektörü bilançosundaki en düşük riskli ve gelişmiş ülkelere nazaran en düşük hacimli bireysel kredi kategorisi konut kredileridir.
 3. 50 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut değerinin yaklaşık %10 arttığı görülmektedir.
 4. Konut kredisi talebinde ağırlığın evli erkeklerde olduğu ülkemizde, kadınların talep içinde en yüksek paya sahip olduğu bölge %18 ile Ege Bölgesi’dir.
 5. 2.000 TL’nin altında hane geliri olan kişiler gelir dağılımına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Bu kişilerin önemli bir kısmı düşük vadeli kredilerin taksitlerini karşılayamadığından konut kredisi kullanamamaktadır. Kredi faizlerindeki düşüşler, 10 yıl üzeri vadeleri olan kredileri cazip hale getirmiş, 2.000 TL altında geliri olan vatandaşlara krediyle ev sahibi olmalarının önünü açmıştır.
 6. Konut satış fiyatları artmaya devam ederken tüketicilerin talep ettiği konut fiyatlarında artış gözlenmemekte ve konut fiyatlarındaki arz-talep makası açılmaktadır.
 7. Faizlerdeki düşüşün devam etmesi, kredi yapılandırma taleplerinin toplam içerisindeki payını korumasını ve talep edilen kredi tutarlarının genel olarak artış trendine girmesini sağlamıştır.

Konut Kredisi Piyasasına Bakış - 2012 Yıl SonuRaporu indirmek için tıklayınız Pdf
  Öne Çıkan Başlıklar
 1. Gelişmiş ekonomilerin uyguladığı gevşek para politikaları ve artan likidite, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesine sebep olmuştur. Konut kredisi faiz oranları bu sayede tarihteki en dip seviyelerine inmiştir.
 2. Özellikle senenin ikinci yarısında yeni kredi kullandırımında hızlanan bankalar, 2012 bilançolarındaki konut kredisi bakiyesini yıllık %16 büyüme ile kapatmıştır.
 3. Türkiye’de 2012 yılında 8 milyon üzerinde kişi bankalara borçlanmıştır. Bankaların taşıdığı toplam ihtiyaç kredisi bakiyesi 100 milyon TL’yi bulmuştur.
 4. Konut kredisi talebinin çok büyük bir kısmı aile reisi olarak kabul edilen evli erkeklerden gelmektedir. Tüm talebin yaklaşık yarısını lise mezunu kişiler oluşturmaktadır. Kişilerin eğitim seviyesi arttıkça satın alınmak istenen konutun fiyatı da artmaktadır.
 5. 2.000 TL’nin altında hane geliri olan kişiler gelir dağılımına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Bu kişilerin önemli bir kısmı taksitleri karşılayamadığından konut kredisi kullanamamaktadır; talep edilen kredilerde tahsis oluşması için bankaların ilgi göstermediği 10 yıl üzeri vadeleri olan kredilerin yaygınlaşması gerekmektedir.
 6. Talep Anadolu’ya doğru kaymaktadır: Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri kullandırılan krediler içerisindeki paylarını 2010 yılından beri %23 artırmıştır.
 7. Satıcılar tarafından belirlenen konut fiyatları bir önceki yıla göre %17 artarken kredi kullanan tüketicilerin talep ettiği ortalama konut fiyatı %4 artmıştır. Trendin bu şekilde sürmesinin konut satışlarını orta vadede olumsuz etkileyebileceği öngörülmektedir.
 8. Faizlerdeki düşüşün sonucunda kredi yapılandırma taleplerinin toplam içerisindeki payı 5 kat artarak %20 seviyesine gelmiştir. Kredisini yapılandıran tüketici vadeyi kısaltmayı seçmiş, bu sebeple banka bilançolarındaki kredilerin ortalama vadesi son çeyrekte düşüş göstermiştir.

Geçmiş Raporlar


Konut Kredisi Hesaplama

Konut Arama Durumu

Kredi Tutarı

Vade