En uygun konut kredisi için bankaları karşılaştırın, kazançlı çıkın!

Kesin Onay Süreci

Konut alınırken de satılırken de kredi kullanılsın kullanılmasın konutun ekspertiz işleminin yapılması önemlidir. Ekspertiz işlemiyle konutun üzerinde herhangi bir takyidat olup olmadığı ve değeri konusunda bilgi sahibi olunduğundan, konutun fiyatı rapora göre belirlenebilir. Tüm bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra konut için bir ekspertiz raporu oluşturularak banka ile paylaşılır.

Satın alınacak konutun inşasına ilişkin yasal prosedürlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü, taşınmaz üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı şerhin bulunup bulunmadığının sorgulanması ve konutun piyasa değerinin belirlenmesi bakımından müşterinin de faydasına olan bir uygulamadır.

Kredi kuruluşları, ekspertiz raporunu Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) lisanslı veya BDDK tarafından yetkilendirilmiş Gayrimenkul Değerleme Şirketlerine hazırlatırlar.

Yapılan ekspertiz sonucunda konutun kredilendirmeye uygun olmadığı tespit edilirse, banka talep edilen başvuruyu kabul etmez.

Bankaların kredi değerlendirmesi yaparken dikkate aldıkları hususlar farklılaşabilir. Bu nedenle aynı kişi için yapılan başvuru bir bankada onaylanırken, bir diğerinde reddedilmesi de mümkündür.

Banka krediyi değerlendirip kredinin tüketiciye kullandırılmasını prensipte uygun bulursa ön onay alınmış olur. Bundan sonra konutla ilgili ekspertiz işlemlerine başlamak için düğmeye basar.

Ekspertiz işlemi yaptırıldıktan sonra kredi onaylanmasa bile kredi kuruluşları yaptırdıkları ekspertiz işlemleri için müşteriden masraf talep edebilirler

Konut Kredisi Hesaplama

Konut Arama Durumu

Kredi Tutarı

Vade