En uygun konut kredisi için bankaları karşılaştırın, kazançlı çıkın!

Konut Kredisinin Başka Bir Bankaya Transferi-Refinansman

Konut kredisi faizleri düşmüşse kredisini önceden almış tüketici bundan iki şekilde yararlanabilir.

Kredi Transferi : Konut kredisi faizlerinin düştüğü dönemlerde, tüketici kalan kredi borcunu başka bir bankadan kullandığı kredi ile kapatabilir. Kredi transferi kanunen verilmiş bir haktır

Ancak, ilk kredi borcu vade tarihinden önce kapatılacağından kapama sırasında erken ödeme ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Faiz İndirimi Talebi : Tüketici mevcut bankadan faiz indirimi talebinde bulunabilir. Kuruluş tüketicinin verimliliğini ve kalan anapara tutarını göz önünde bulundurarak faiz indirimi talebini değerlendirir. Kuruluş, talebi karşılamama hakkına sahiptir.

Tüketici mevcut bankadan faiz indirimi talebinde bulunabilir. Kuruluş tüketicinin verimliliğini ve kalan anapara tutarını göz önünde bulundurarak faiz indirimi talebini değerlendirir. Kuruluş, talebi karşılamama hakkına sahiptir.

Tüketici, faizler düştüğü için kredisini yeniden finanse etmek isterse şu süreçleri izlemelidir :

  • Konutun üzerinde yeni kuruluş lehine serbest dereceden yararlanma hakkı ile ikinci derece ipotek tesis işlemi gerçekleştirir.
  • İpotek tesis edildikten sonra yeni kredinin teminatları alınmış olur.
  • Kredi tutarı, ilk kredi bakiyesini kapamak üzere yeni finansman kuruluşu tarafından eski finansman kuruluşuna transfer edilir.

Tüketicinin mevcuttaki banka ile devam etmek veya krediyi başka bir kuruluşa transfer etmek arasındaki maliyet fKonut finansmanı kredisinin başka kuruma aktarılması durumunda, konutun değerleme raporunun yeniden düzenlenmesi talep edilir. Ayrıca kredinin kullanıldığı bankaya erken ödeme ücreti ödenir.arkını iyice araştırdıktan sonra karar vermesi gerekir.

Kredi için şahsi teminat verildiği hallerde banka ancak, asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurduktan sonra kefilden borcun ifasını isteyebilir.

En uygun refinansman faiz oranlarınıKonutkredisi.com.tr ile inceleyebilirsiniz. Refinansman sayfamızı kullanarak hangi oranla refinansman yaparsanız kredi maliyetinizin ne kadar azalabileceğini görebilirsiniz.Konutkredisi.com.tr konut kredisi kullanım süreçlerinde verdiği tüm hizmetleri refinansman süreçlerinde de vermektedir.

İpoteğin Fekki :Borcun tamamı kapatıldıktan sonra bankadan ipotek fek yazısı alınarak tapu dairesinde ipotek kaldırılır.

Konut finansman kuruluşu, söz konusu ipotek fek yazısı için tüketiciden ücret talep edebilir.

Konut Kredisi Hesaplama

Konut Arama Durumu

Kredi Tutarı

Vade