Koşullar ve Gizlilik

Bu web sitesini (Kısaca "Site" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. İşbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Site Kullanım Koşulları") kabul etmediğiniz taktirde, Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. Site'nin sahibi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Çifte Havuzlar Mah., Eski Londra Asfaltı Cad. D2 Blok No: 151/1E 1B07 Esenler, İstanbul adresinde ikamet eden Konutkredisi Com Tr Danışmanlık A.Ş. (bundan böyle kısaca "Konutkredisi.com.tr" olarak anılacaktır) olup, Site'de sunulan hizmetler Konutkredisi.com.tr tarafından sağlanmaktadır. Site sahibi bu Site'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site'yi, Site kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu Site'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Site Kullanım Koşulları'nı Konutkredisi.com.tr dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Konutkredisi.com.tr tarafından işbu Site Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği Site hizmetlerinden yararlanan ve Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. İşbu Site Kullanım Koşulları 01.12.2010 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve Web Sitesi üzerinden yayınlanarak; Site'yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları ayrıca, Konutkredisi.com.tr hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANCILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

TANIMLAR

2.1. Site: Konutkredisi.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;

2.2. KULLANICI(LAR): Site'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;

2.3. LİNK(LER): Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;

2.4. İÇERİK(LER): Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

GENEL HÜKÜMLER

3.1. Konutkredisi.com.tr, Site dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. Konutkredisi.com.tr'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, Konutkredisi.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Konutkredisi.com.tr'a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Konutkredisi.com.tr'a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Konutkredisi.com.tr'un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Konutkredisi.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Konutkredisi.com.tr'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Konutkredisi.com.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin, Konutkredisi.com.tr yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Konutkredisi.com.tr, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.4. KULLANICILAR, Site'yi kullanarak, Konutkredisi.com.tr'un, diğer KULLANICILAR'ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR'ın işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Konutkredisi.com.tr'un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.5. KULLANICILAR, Konutkredisi.com.tr'a Site dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Konutkredisi.com.tr, KULLANICILAR tarafından Konutkredisi.com.tr'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.6. KULLANICILAR, Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Konutkredisi.com.tr'un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.7. Konutkredisi.com.tr, Site dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Konutkredisi.com.tr, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, Konutkredisi.com.tr'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Konutkredisi.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Konutkredisi.com.tr tarafından yapılabilir. Konutkredisi.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

3.8. Site üzerinden, Konutkredisi.com.tr'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara Konutkredisi.com.tr tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında Konutkredisi.com.tr'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9. Konutkredisi.com.tr, Site üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve KULLANICILAR ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Konutkredisi.com.tr aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR'la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Bu Site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu Site'nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden "Konutkredisi.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Konutkredisi.com.tr'a ait ve/veya Konutkredisi.com.tr tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, Konutkredisi.com.tr hizmetlerini, Konutkredisi.com.tr bilgilerini ve Konutkredisi.com.tr'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına Konutkredisi.com.tr'un hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Konutkredisi.com.tr tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, Konutkredisi.com.tr'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.2. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Konutkredisi.com.tr tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Konutkredisi.com.tr; Konutkredisi.com.tr hizmetlerine, Konutkredisi.com.tr bilgilerine, Konutkredisi.com.tr Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Konutkredisi.com.tr ticari markalarına, Konutkredisi.com.tr ticari görünümüne veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI'NDA DEĞİŞİKLİKLER

Konutkredisi.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Site Kullanım Koşulları'nı herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Konutkredisi.com.tr işbu Site Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Konutkredisi.com.tr açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Konutkredisi.com.tr’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Konutkredisi.com.tr'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Konutkredisi.com.tr'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Site Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Site Kullanım Koşulları Konutkredisi.com.tr tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerini Site'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Konutkredisi.com.tr, dilediği zaman işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Versiyon (1.0.0)

GİZLİLİK POLİTİKASI

Konutkredisi.com.tr, kullanıcıların kendisine www.Konutkredisi.com.tr adlı web sitesi ("Web Sitesi") üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Konutkredisi.com.tr, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Konutkredisi.com.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Web Sitesi vasıtasıyla Web Sitesi'ne üyelik veya satıcı olma gibi sıfatların kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) vermeleri gerekmektedir. Konutkredisi.com.tr, talep edilen bilgileri Konutkredisi.com.tr veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. Konutkredisi.com.tr tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler Konutkredisi.com.tr ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Konutkredisi.com.tr, Web Sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Konutkredisi.com.tr, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Konutkredisi.com.tr, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Konutkredisi.com.tr'nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda Konutkredisi.com.tr, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve bunun gibi yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

2. Konutkredisi.com.tr'nin kullanıcılarla yazılı veya verdiği hizmetler dolayısıyla zımni olarak akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

Konutkredisi.com.tr, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Konutkredisi.com.tr, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Konutkredisi.com.tr, tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Konutkredisi.com.tr ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Konutkredisi.com.tr, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi'de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Konutkredisi.com.tr'nun değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.