En uygun konut kredisi için bankaları karşılaştırın, kazançlı çıkın!

Mortgage Kredisi

Mortgage/Konut kredisi nedir?


2007’de yasalaşan mortgage yasası sonrasında Türkiye’de verilen tüm konut kredileri mortgage kapsamında kullandırılmaktadır. Mortgage sistemi sayesinde bankalar ve diğer finansman kuruluşları çeşitli piyasa araçlarını kullanarak daha ucuza kredi kullandırabilir. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilirler. Yıllarca kira ödemek yerine bu parayı yeni bir ev almakta kullanabilirler.

Mortgage yasasına göre konut kredilerinde uygulanan faiz oranı sabit, değişken veya her ikisini de içerecek şekilde olabilir. Ancak Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar konut kredilerinde istisna durumlar hariç sadece sabit oran uygular.

Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat gösterilir. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder.

Bankalar konut kredisi kapsamında tüketicilere;

  • Konut edinmeleri amacıyla,
  • Sahip oldukları konutların teminatı altında kullandırılmak amacıyla,
  • Daha önce kullandıkları konut kredilerinin yeniden finansmanı amacıyla,konut kredisi kullandırılabilirler.

Zaten bir konuta sahip tüketiciler başka bir konut edinimi için konut kredisi kullanabilirler. Bu tüketiciler yeni bir konut dışında; bireysel nakit ihtiyacı, arsa alımı, konut tadilatı, düğün harcaması vb. gibi büyük tutarlı harcamalar yapmaları gerektiğinde mortgage yasası kapsamında ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bu tür krediler ev teminatı söz konusu olduğundan, nakit kredilere göre daha uzun vadeli ve daha düşük faizli olurlar.

Teminat gösterebileceği bir konutu bulunmayan tüketiciler, konut edinimi dışında başka amaçlarla konut kredisi kullanamazlar. Bankalar bunu garanti altına almak için konut kredilerini krediyi kullanan tüketiciye değil, alınacak evin satıcısına öderler.Yine aynı amaçla, bankalar akrabalar arasındaki alım satımlarda konut kredisi kullandırılmaktan imtina ederler.

Konut Kredisi Hesaplama

Konut Arama Durumu

Kredi Tutarı

Vade