En uygun konut kredisi için bankaları karşılaştırın, kazançlı çıkın!

Konut Kredisinin Kullandırılması Süreci

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu :Tüketicinin konut alımı için kredi isteği Banka tarafından onaylanırsa, kredi kullandırımından önce Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nun tüketiciye verilmesi gerekmektedir.

Bu formda;

  • kredi tutarı,
  • faiz oranı,
  • krediden doğan masraflar,
  • ödeme planı,
  • kredi şartları

gibi krediye ve sözleşmeye ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

Tüketici,Sözleşme Öncesi Bilgi Formu inceleyip imzaladıktan 1 iş günü sonra sözleşmeyi imzalayabilir.

Bu süre tüketiciye kredi şartlarını daha iyi değerlendirebilmesi ve daha sağlıklı karar verebilmesi için sunulur.

Sözleşmenin İmzalanması : Tüketici Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu inceleyip imzaladıktan asgari 1 iş günü sonra Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi imzalanır.

Hemen ardından kredi hesabı açılır ve kredi tutarı hesabına transfer edilir.

Krediye ilişkin masrafların tutarı tüketici tarafından önceden tahsilat hesabına yatırılır. Kullandırımın ardından krediye ilişkin masraflar banka tarafından tahsil edilir.

Kullandırımla eş zamanlı olarak masraflar hesaptan tahsil edildikten sonra, hesaptaki kredi tutarına bloke konulur. Krediye konu olan konutun üzerine Banka lehine ipotek tesis edilince, hesap üzerindeki bloke kaldırılır ve söz konusu tutar satıcıya aktarılır. Kredi kullandırımı yapıldıktan sonra, krediye ilişkin teminatlar alınmadan tüketicinin hesabındaki kredi tutarı üzerinde tesis edilen bloke kaldırılmaz.

Kredi Masrafları : Kredi masraflarının nakit olarak ödenmesi yerine, kredilendirme tercih edilirse masraflar için de ayrı kredi kullandırılması mümkündür. Bu durumda, kredi başvurusu sırasında konunun değerlendirilerek amaca uygun konut kredisi ürünlerinden birinin tercih edilmesi yeterlidir.

Standart bir konut kredisinin ana teminatı, bankanın konut üzerinde tesis edeceği ipotektir. Kredi kuruluşları kendi kredi politikaları dâhilinde satın alınan konutun ipoteği haricinde;

  • Kefil,
  • Mevduat rehni,
  • İkinci bir gayrimenkul ipoteği

gibi ek teminatlar talep edebilir.

Konutkredisi.com.tr danışmanınız tüm bu bürokratik işlemlerde yanınızda olur.Çok karmaşık ve uzmanlık gerektiren bu süreçte önünüze ışık tutar, yolunuzu bulmanızı sağlar. Bankanın sözleşmeyi şeffaf ve hukuki bir şekilde hazırladığına emin olur. Danışmanınız bankanın sözleşme şartlarının dışına çıkıp çıkmadığını, size haksız ücret yansıtıp yansıtmadığını sorabileceğiniz kaynağınızdır.

Konut Kredisi Hesaplama

Konut Arama Durumu

Kredi Tutarı

Vade